Merksatz für 夫


Hanzi-Trainer
Suche:

Bedeutung

Ehemann, Gatte, Mann

Aussprache

Erläuterung

Zwei: 二 und Person: 人

Merksatz

Die große 大 Person mit den extra-sorgenden Armen 一 ist der Ehemann.

Radikale

Ehemann(Die große 大 Person mit den extra 一 sorgenden Armen.)
groß, gewaltig

Vokabeln

南斯拉夫 Nán sī lā fū Jugoslawien (Geo)
樵夫 qiáo fū
懦夫 nuò fū feig, feige /Angsthase
踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫 tà pò tiě xié wú mì chù , dé lái quán bù fèi gōng fu
轿夫 jiào fū Sänftenträger
勃列日涅夫 Bó liè rì niè fū Leonid Iljitsch Breschnew (Eig, Pers, 1906 - 1982)
匹夫 pǐ fū
门捷列夫 Mén jié liè fū
约瑟夫 Yuē sè fū Flavius Josephus (Eig, Pers, 37 - 100)/Joseph, Josef (Eig, Vorn)
赫鲁晓夫 Hè lǔ xiǎo fu
夫人 fū ren Gnädige Frau! (Int)/die Gattin

index.html | Liste_der_Radikale.html

Zum Trainer